Wednesday, March 7, 2012

MARC PADROSA
Cat: "Marc Padrosa (Girona, 1978) utilitza la geometria per parlar de l’home, de la capacitat que té per generar espais simbòlics, escenaris mentals i, també, dels límits que troba aquesta raó ordenadora quan brega, per exemple, amb els imperatius de la matèria: és en aquest punt on les malles o les ortogonals esdevenen coses i, mitjançant el seu cosificar-se, se situen en aquell espai intermedi pascalià on viure amb certa dignitat encara sembla possible." Eudald Camps

Esp: "Marc Padrosa (Girona, 1978) utiliza la geometría para hablar del hombre, de la capacidad que tiene de generar espacios simbólicos, escenario mentales y, también, de los límites que encuentra esta razón ordenada cuando lidia, por ejemplo, con los imperativos de la materia : es en este punto dónde las mallas o las ortogonales devienen cosas y, mediante su cosificarse, se sitúan en ese espacio intermedio pascaliano dónde vivir con una cierta dignidad todavía parece posible." Eudald Camps

Eng: "Marc Padrosa (Girona, 1978) uses geometry to talk about man, about his ability to create symbolic spaces, mental scenarios and also the limits that this ordering reason when fight, for example, with the requirements of matter : it is at this point where the meshes or orthogonals become, through its reify themselves, are in that intermediate pascalian space to live with some dignity even seems possible." Eudald Camps

No comments:

Post a Comment