Wednesday, July 18, 2012

Arturo Solari
Cat: 
Artista plàstic d’origen mexicà nascut l’any 1969. 
De formació independent, ha aprés i treballat a diversos estudis i tallers d’artistes i mestres a Mèxic, Espanya i Itàlia. Va estudiar un breu temps a l’Institut d’Arts Visuals a Puebla, Mèxic i a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. 

A més de la pintura ha experimentat amb altres tècniques artístiques com el gravat, la serigrafia, la ceràmica i el tapís. Ha presentat més d’un centenar d’exposicions individuals i col·lectives a nombrosos països. La seva obra és part de col·leccions públiques i privades a diversos països d’Europa i Amèrica així com a la Índia i al Japó.

La seva obra té un marcat caràcter autobiogràfic i pot posseir una inspiració de tipus espiritual o bé una intenció crítico-reflexiva. Aquesta intenció gira al voltant de l’aplicació de l’art com a eina per a la transformació de la consciència i la societat. Ha realitzat diversos projectes pictòrics, murals i treballs artístics en col·laboració amb nens i estudiants d’art. 

Ha ensenyat meditació i ha impartit tallers creatius per a interns a centres penitenciaris, per a persones drogodependents, malalts de VIH-SIDA, immigrants, adults en alfabetització, dones víctimes de violència, gent gran, nens i joves amb trastorns de personalitat, etc.

A més de la seva labor pictòrica, Arturo Solari és Especialista en Art Teràpia Transdisciplinària (Institut ISPA, Barcelona), Facilitador Educatiu en Arts Expressives (Salve Regina University, Rhode Island, EEUU) i Educador Social (UNED, Girona).


Esp:
Artista plástico de origen mexicano nacido en 1969. De formación independiente, ha aprendido y trabajado en diversos estudios y talleres de artistas y maestros en México, España e Italia. Estudió un corto tiempo en el Instituto de Artes Visuales en Puebla, México y en la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Barcelona en España.

Además de la pintura, ha experimentado con otras técnicas artísticas como el grabado, la serigrafía, la cerámica y el tapiz. Ha presentado más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas en numerosos países. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en diversos países de Europa y América así como en la India y Japón. 

Su obra tiene un marcado carácter autobiográfico y puede poseer una inspiración de tipo espiritual o bien una intención crítico-reflexiva. Esta intención gira en torno a la aplicación del Arte como instrumento para la transformación de la conciencia y de la sociedad. Ha realizado varios proyectos pictóricos, murales y trabajos artísticos en colaboración con niños y estudiantes de Arte.

Ha enseñado meditación e impartido talleres creativos para internos en centros penitenciarios, personas drogodependientes, enfermos de VIH-SIDA, inmigrantes, adultos en alfabetización, mujeres víctimas de violencia, gente mayor, niños y jóvenes con trastornos de personalidad, etc.

Además de su labor pictórica, Arturo Solari es Especialista en Arte Terapia Transdisciplinaria (Instituto ISPA, Barcelona), Facilitador Educativo en Artes Expresivas (Salve Regina University, Rhode Island, EEUU) y Educador Social (UNED, Girona).


Eng:
Artist born in 1969, from Mexican origin. Independently formed, he has learned and worked in several ateliers and workshops of artists and teachers in Mexico, Spain and Italy.
He studied a short time at the Institute of Visual Arts in Puebla, Mexico and the Barcelona Deputation Arts and Crafts School in Spain.

Apart from painting, he has worked with other techniques such as engraving, silk screening, ceramics and tapestry. Solari has presented more than a hundred solo and group exhibitions in numerous countries. His work is part of public and private collections on various countries of Europe and the Americas as well as in India and Japan.

His work may have an inspiration of spiritual order or a clear reflective/critical intention. This intention has to deal with the application of Art as an instrument for the transformation of consciousness and society. He has made various pictorial projects, murals and artistic works in collaboration with children and Art students.

He has taught meditation and creative workshops for inmates in penitentiary centres, substance abusers, HIV-AIDS ill, migrants, illiterate adults, women victims of violence, elderly, children and teenagers with personality disorders, etc. 

Apart from his pictorial work, Arturo Solari is a Specialist on Transdisciplinary Art Therapy (ISPA Institute, Barcelona), Expressive Arts Educational Facilitator (Salve Regina University, Rhode Island, USA) and Social Educator (UNED, Girona). 


His works at Can Pop Gallery

No comments:

Post a Comment