Saturday, November 17, 2012

Wäwä
Cat: "Les Wäwäs són trossets de l'ànima de la seva creadora (Alba). Cada figura encarna un instant de vida, captura en els seus traços un fragment d'experiència íntima, que a través de l'art, esdevé social. Els ulls silenciosos de les nines semblen entelats de malenconia però, enredat entre les seves cabelleres salvatges, s'amaga un crit de vida, un crit de rebel.lia"

Esp: "Las Wäwas son trocitos del ánima de su creadora (Alba). Cada figura encarna un instante de vida, captura en sus trazos un fragmento de experiencia íntima, que a través del arte, deviene social. Los ojos silenciosos de las muñecas parecen entelados de melancolía pero, enredado entre sus cabelleras salvajes, se esconde un grito de vida, un grito de rebeldía."

Eng:  "Wäwäs are bits of soul of its creator (Alba). Each figure embodies a moment of life, capture in its outlines a piece of intimate experience, that through art becomes social. The quiet eyes of the dolls seem surrounded by melacholy but, tangled among his wild hair, hides a cry of life, a cry of rebellion."


No comments:

Post a Comment